Varovanje osebnih podatkov uporabnikov Fitnes centra Zdravo

Altius d.o.o. kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke s strani uporabnika obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Altius d.o.o. ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Altius-a d.o.o..

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob naročilu storitev, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Altius d.o.o teh podatkov ne bo uporabil za namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku. Altius d.o.o. podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal.

Izvajanje politike zasebnosti

Redno ali honorarno zaposlene osebe pri podjetju Altius d.o.o., ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju pogodbenega razmerja s podjetjem Altius d.o.o.


Skladnost z GDPR

Podjetje Altius d.o.o. se zavezuje k varovanju zaupnosti, dostopnosti in celovitosti osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta.
Zbrane osebne podatke iz kontaktnega obrazca pri meniju "kontakt" bo podjetje Altius d.o.o. do izbrisa zbiralo in obdelovalo skladno z namenom obdelave povpraševanj (posredovanja želenih informacij).
Zbrane osebne podatke iz kontaktnega obrazca "prvi obisk" bo podjetje Altius d.o.o. do izbrisa zbiralo in obdelovalo skladno z namenom prijave in obveščanja na prvi obisk.
Zbrane osebne podatke iz kontaktnega obrazca "šola športa Zdravo" bo podjetje Altius d.o.o. do izbrisa zbiralo in obdelovalo skladno z namenom prijave in obveščanja na šolo športa Zdravo.
Zbrane osebne podatke iz kontaktnega obrazca "Intenzivna krožna vadba" bo podjetje Altius d.o.o. do izbrisa zbiralo in obdelovalo skladno z namenom prijave in obveščanja na intenzivno krožno vadbo.
Zbrane osebne podatke iz kontaktnega obrazca "Zdravo gibanje" bo podjetje Altius d.o.o. do izbrisa zbiralo in obdelovalo skladno z namenom prijave in obveščanja na vadbo Zdravo gibanje.
Zbrane podatke pri izbiri možnosti prijave na novice bo podjetje Altius d.o.o. do izbrisa zbiralo in obdelovalo skladno z namenom občasnega obveščanja o novostih v Fitnes centru Zdravo preko e-pošte (akcije, predstavitve, nagradne igre ...). Od novic se lahko kadarkoli odjavite z linkom na dnu novice.
Podjetje Altius d.o.o. bo podatke ustrezno fizično in logično varovalo.

Osebne podatke, ki jih posamezniki posredujejo na podlagi osebnega soglasja, podjetje Altius d.o.o. obdeluje do posameznikovega podanega nedvoumnega preklica dovoljenja uporabe. Izbris vaših osebnih podatkov lahko zahtevate preko .

Zbrani podatki se ne prenašajo v tretje države ali druge organizacije.

Dostope do podatkov podjetje Altius d.o.o. omogoča in odobri le pooblaščenim zaposlenim osebam podjetja Altius d.o.o.